Nothing Impossible! (可以加群2595283一起探讨)

练习曲:《邀舞》片段

上一篇 / 下一篇  2009-09-26 14:53:08 / 天气: 晴朗 / 心情: 高兴

《邀舞》第60-89小节,作曲:韦伯。

这一段为半音阶练习。 详情见附件!


TAG: 练习曲 片段

 

评分:0

我来说两句

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

Open Toolbar